Публикувано от: Националенъ свѣтогледъ | август 2, 2009

Вѣрую на легионеритѣ

lightningsbnl2

Вѣрваме въ свещената борба на Националнитѣ легиони, въ която Богъ ни призова да възпламенимъ сърцата си, да укрепимъ дѣсницитѣ си, да просвѣтлимъ умоветѣ си, вдъхновявани отъ подвизитѣ на ония българи презъ вѣковетѣ, които трошаха веригитѣ на робството, събаряха империи и градиха държавното ни могѫщество и националенъ възходъ върху родната земя, опираща на Адрия, Егея, Черно море и Дунава.

Милиони българи днесъ влачатъ веригитѣ на робството.

Въ свободна България има гладни и онеправдани, които отъ ранна утринъ до късна вечерь порятъ земята, удрятъ съ чука или скитатъ безъ работа, а немотията изражда семействата имъ. Партизанитѣ отъ комуниститѣ до най-дѣснитѣ раздѣлятъ народа и го обезсилватъ.

Международнитѣ тайни и явни сили разколебаватъ националния ни духъ и подготвятъ окончателното ни робство!

Срещу всички, които създаватъ и търпятъ несправедливитѣ и позорни отношения между българитѣ и проиграватъ бѫдещето на нацията, ние въставаме, за да отпочнемъ борба: срещу стария партиенъ свѣтъ и срещу корупцията, срещу чужденцитѣ и българитѣ чорбаджии, които живѣятъ върху плещитѣ на българското селячество, еснафство и работничество.

Въ името на гражданския мир!

Въ името на социалната справедливость за всички, които градятъ материалната ни и духовна култура!

Въ името на националното, политическото, стопанското и културното освобождение на българския народъ!

Въ името на историческия ни националенъ идеалъ!

Да укрепимъ вѣрята въ водачитѣ ни, да кръстимъ себе си въ борбата, за да бѫде и пребѫде легионното дѣло и българскиятъ народъ, обединенъ около трона на българскитѣ царе, да достигне социалното си и стопанско благоденствие, а България на българитѣ да се изправи въ утрешния денъ възродена, единна и могѫща!

Боже, помогни ни!

Публикувано от: Националенъ свѣтогледъ | юли 30, 2009

Седемдесет години

756392.88578

Седемдесет години цели

със Легиона аз летя,

косите ми са побелели,

но в мен живее младостта.

На мене Легиона даде

могъщи огнени крила

и българин от мен създаде –

да водя огнена борба.

Борба за истината свята,

борба за хляб и свобода,

да има радост на земята

за българите по света.

Със неговия дух преминах

през тежки буреносни дни,

но честен българин останах

със бисерните си мечти.

Борих се срещу враговете

на моя български народ,

за да запомнят вековете,

че аз съм от бунтовен род.

Във мен духът на Легиона

разлива огнени лъчи

и като слънчева корона

във мене и сега блести.

Със него аз ще се гордея,

защото мога да летя,

със него вечно ще живея

на тази българска земя.

За мен борбата продължава,

България ще бъде рай

и златно слънце ще огрява

над моя хубав роден край.

автор : Крум Крумов, Враца

Публикувано от: Националенъ свѣтогледъ | юли 29, 2009

Кратък анализ на антикризисната програма на ПП „ГЕРБ“

На този адрес е публикувана антикризисната програма на водещата политическа сила в България – ПП „Герб”. В следващите редове ще прочетете нашата интерпретация на тази програма.

Още в началото разбираме, че трудът ни е по ценен от безсмислените спекулации и необмислените рискове. Логично, нека продължим. Веднага се сещаме обаче, че в градове и паланки вече действат фирми свързани с ГЕРБ, на които спекулациите изобщо не са чужди. Въпросните фирми печелят всички обществени поръчки в редица български градове, а собствениците им са известни с цветущи прякори, като Радото, Машинката и други подобни „честни” бизнесмени.

Но какво точно предлагат ГЕРБ (плюс нашите предположения):

Прочети още…

ХристоБотев

Около личността и делото на Хр. Ботев у нас от край време се води нестихващ спор: той е наш – казват националистите, – защото като никой друг той възпя пламенното всеотдайно родолюбие и запечата това си верую с велика саможертва, като поднесе живота си на кладата на освободителната борба; не – отвръщат социалистите, които търсят разрешение на социалния проблем по пътя на интернационализма, – той ни принадлежи, защото в основата на неговото мировъзнесение стои социалният идеал и цялото му творчество и дейност отразяват бунта срещу социалните неправди и копнеж по социална свобода, Ботев е социалреволюционер!

Прочети още…

Публикувано от: Националенъ свѣтогледъ | юли 26, 2009

„Изгодата” за България от вносния капитал

investiciiОт двадесет години у нас, дали е модно, дали е престижно, дали пък е просто заради науката и е необходимо, непрекъснато се говори със сложни термини за чуждестранни инвестиции, за инвестиционен климат, за данъчни облекчения пред чуждестранните инвеститори.

Интересното е, че в Българското население битува мита, въпреки непознаването на материята, че видите ли парите на чужденеца, са по-ценно и уважавано нещо от нашите изкарани с пот левчета, че вложеното тук евро, е по-престижно от похарченото, изкарано с мъка Българско левче. Дали е така?

Прочети още…

« Newer Posts

Категории